Thủ tục xin giấy phép xây dựng cho công trình

Trong quá trình xây nhà, bên cạnh nhà thầu, nguyên vật liệu, kinh phí thì giấy phép xây dựng cũng là một vấn đề rất quan trọng. Hoàn thiện các thủ tục pháp lý sẽ giúp bạn tránh được những phiền phức khi thi công. Vậy thủ tục xin giấy phép xây dựn như thế nào? Hãy tham khảo bài viết dưới đây để biết rõ hơn.

Hồ sơ cần chuẩn bị

Các loại giấy tờ cần chuẩn bị

Đối với nhà ở riêng

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng.
 • Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất (theo quy định của pháp luật).
 • Bản vẽ thiết kế xây dựng.
 • Nếu có công trình liền kề phải có bản cam kết bảo đảm an toàn đối vớicông trình liền kề.

Đối với công trình không theo tuyến

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng.
 • Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất (theo quy định của pháp luật).
 • Bản sao quyết định phê duyệt dự án, quyết định đầu tư;
 • Bản vẽ thiết kế xây dựng.
 • Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế xây dựng, kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.

Đối với công trình theo tuyến

 • Các tài liệu quy định tại các điểm a, c, d và đ khoản 2 Điều này;
 • Văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về sự phù hợp với vị trí và phương án tuyến;
 • Quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai.
 • Đối với sửa chữa, cải tạo công trình
 • Đơn đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình.
 • Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu, quản lý, sử dụng công trình, nhà ở theo quy định của pháp luật.
 • Bản vẽ, ảnh chụp hiện trạng của bộ phận, hạng mục công trình, nhà ở riêng lẻ đề nghị được cải tạo.
 • Đối với công trình di tích lịch sử – văn hóa và danh lam, thắng cảnh đã được xếp hạng, công trình hạ tầng kỹ thuật thì phải có văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trình của cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa.

Thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng

Quy trình cấp giấy phép xây dựng theo pháp luật

Chủ đầu tư cần chuẩn bị 2 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng. Sau đó nộp cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng. Trong 7 ngày làm việc kể từ lúc nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền sẽ thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa. Nếu thiếu tài liệu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế thì sẽ báo cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh. Cơ quan có thẩm quyền sẽ thông báo hồ sơ chưa hoàn thiện, lý do không cấp phép trong trường hợp không đáp ứng được các nội dung quy định.

Cơ quan có thẩm quyền sẽ phải xem xét cấp giấy phép xây dựng. Đối với các trường hợp giấy phép xây dựng có thời hạn, giấy phép xây dựng điều chỉnh, giấy phép di dời thời gian cấp là 30 ngày. Còn đối với nhà ở riêng lẻ thì thời gian sẽ là 15 ngày. Nếu đến thời hạn mà vẫn đang xem xét thì cơ quan có thẩm quyền phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư. Và thời hạn là không quá 10 ngày.

Xin giấy phép xây dựng là một thủ tục pháp lý cần phải thực hiện trong quá trình xây nhà. Nắm rõ thủ tục, quy trình sẽ giúp bạn giải quyết công việc nhanh chóng, chính xác hơn.

 

Bình Luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *