cải tạo nhà hàng

Nhà hàng, khách sạn là những công trình kiến trúc thường phải thay đổi nhiều nhất bởi sự cạnh tranh gay gắt của ngành dịch vụ nhà hàng hiện nay khiến các nhà hàng nếu muốn tồn tại và phát triển lâu dài thì chủ kinh doanh cần phải thay đổi không gian nhà hàng để phù hợp xu hướng. Vậy khi cải tạo nhà hàng, bạn cần quan tâm đến những vấn đề gì?1. Xác định phong cách kiến trúc nhà hàng trước khi c...