Người hâm mộ Overwatch 2 đồng ý rằng Widowmaker cần bị giảm sức mạnh — nhưng mọi thứ không đơn giản như vậy

Widowmaker đã là chủ đề của nhiều lời phàn nàn trong những tháng gần đây, và đề phòng 2 người hâm mộ đã cầu xin…

Xem thêm Người hâm mộ Overwatch 2 đồng ý rằng Widowmaker cần bị giảm sức mạnh — nhưng mọi thứ không đơn giản như vậy

Anh hùng sát thương này đã trở thành nhân vật được yêu thích rõ ràng trong bảng xếp hạng hàng đầu của Overwatch 2 — và nó không gần

Overwatch 2 Một dàn anh hùng đa dạng luôn dẫn đầu. Mỗi bản cập nhật sẽ thay đổi người chịu trách nhiệm, nhưng một hoặc…

Xem thêm Anh hùng sát thương này đã trở thành nhân vật được yêu thích rõ ràng trong bảng xếp hạng hàng đầu của Overwatch 2 — và nó không gần