Overwatch 2 đã giúp Blizzard kiếm được rất nhiều tiền và đang được rất nhiều người chơi bất chấp những phản hồi tiêu cực

Nếu bạn phán xét canh chừng 2 vì trò chơi đi theo cảm xúc của người chơi trên mạng xã hội nên bạn có thể…

Xem thêm Overwatch 2 đã giúp Blizzard kiếm được rất nhiều tiền và đang được rất nhiều người chơi bất chấp những phản hồi tiêu cực