Các nhà phát triển Overwatch 2 đang làm việc để giảm sức mạnh lựu đạn của Cassidy, nhưng họ có thể là người hâm mộ

Tuần này, đề phòng 2 người hâm mộ biết lựu đạn từ tính của Cassidy sắp sửa được làm lại trong phần năm, nhưng kẻ…

Xem thêm Các nhà phát triển Overwatch 2 đang làm việc để giảm sức mạnh lựu đạn của Cassidy, nhưng họ có thể là người hâm mộ