Tyler1 ném đá đổ vỡ cuộc đình công LCS, tuyên bố NACL chỉ là ‘nhà ấm cúng’ cho những kẻ ‘ăn lương trót dại’

Tyler1 đã coi LCS là điều hiển nhiên trong buổi phát trực tiếp trên Twitch của anh ấy vào đầu ngày hôm nay bằng cách…

Xem thêm Tyler1 ném đá đổ vỡ cuộc đình công LCS, tuyên bố NACL chỉ là ‘nhà ấm cúng’ cho những kẻ ‘ăn lương trót dại’

Các đội Liên Minh Huyền Thoại của các trường đại học hàng đầu khẳng định quan điểm của họ về cuộc đình công LCS một cách rõ ràng và thu hút hơn.

Một số trường đại học Bắc Mỹ Liên Minh Huyền Thoại đội đã đưa ra lập trường rất rõ ràng về sự ra đi của…

Xem thêm Các đội Liên Minh Huyền Thoại của các trường đại học hàng đầu khẳng định quan điểm của họ về cuộc đình công LCS một cách rõ ràng và thu hút hơn.