Một trong những chương trình truyền hình hay nhất cuối cùng cũng có trên Netflix—điều đó chứng tỏ chiến tranh không phải là trò chơi Call of Duty

Chiến tranh. Chiến tranh không bao giờ thay đổi. Mặc dù đoạn văn này được sử dụng nhiều nhất trong Ngã nhượng quyền thương mại,…

Xem thêm Một trong những chương trình truyền hình hay nhất cuối cùng cũng có trên Netflix—điều đó chứng tỏ chiến tranh không phải là trò chơi Call of Duty