Các nhà phát triển MW3 đang làm việc ’24/24′ để ngăn chặn sự cố ngắt kết nối Zombie khi xóa chiến lợi phẩm

Điều đó thật khó chịu Chiến tranh hiện đại 3 Sự cố máy chủ zombie đang khiến người chơi rời khỏi hành lang của họ,…

Xem thêm Các nhà phát triển MW3 đang làm việc ’24/24′ để ngăn chặn sự cố ngắt kết nối Zombie khi xóa chiến lợi phẩm